بررسی چگونگی تماشای تلویزیون در نوجوانان مراجعه کننده به کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان سیاهکل

نویسنده : صابر مشتاقی - عضو مرکز سیاهکل - استان گیلان
برگزیده : true
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

تلویزیون می تواند عامل مؤثری در رشد و تحول و شكل دهنده رفتار باشد ؛ ولی متأسفانه بسیاری از برنامه های تلویزیون مناسب نیستند یا لاقل مناسب گروه کودک ونوجوان نیستند ، همین طور دیدن برنامه های مناسب بیش از حدوتماشای زیاده از حد برنامه‌های تلویزیون و به ویژه در دوران بحرانی رشد ونوجوانی و سنین انجام بازی‌های پرتحرک، می ‌تواند از جنبه‌های مختلفی بر ذهن کودکان تأثیر منفی داشته باشد در این تحقیق خواستم بفهمم که نوجوانان هم سن وسالم به چه صورت از تلویزیون استفاده می کنند؟زمان تماشای برنامه ها وعلاقه های انها چگونه است؟ پدر ومادر ها در این مورد پگون عمل می نمایند؟.
ودر بررسی متوجه شدم

برگزیده کشوری - پژوهش اعضاء کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - سال 1393

شرح مقاله

تلویزیون می تواند عامل مؤثری در رشد و تحول  و شكل دهنده رفتار باشد ؛ ولی متأسفانه بسیاری از برنامه های تلویزیون مناسب نیستند یا لاقل مناسب گروه کودک ونوجوان نیستند ، همین طور دیدن برنامه های مناسب بیش از حدوتماشای زیاده از حد برنامه‌های تلویزیون و به ویژه در دوران بحرانی رشد ونوجوانی و سنین انجام بازی‌های پرتحرک، می ‌تواند از جنبه‌های مختلفی بر ذهن کودکان تأثیر منفی داشته باشد در این تحقیق خواستم بفهمم که نوجوانان هم سن وسالم به چه صورت از تلویزیون استفاده می کنند؟زمان تماشای برنامه ها وعلاقه های انها چگونه است؟ پدر ومادر ها در این مورد پگون عمل می نمایند؟.

ودر بررسی متوجه شدم که دوستان نوجوانم بیشتر از تماشای فیلم وکارتون استقبال می کنند وکمتر برنامه های اموزشی ، مستند و... تماشا می نمایند، زمان قابل توجهی برای تماشای تلویزیون می گذارند وبرنامه ی مشخصی برای استفاده از برنامه های مناسب وزمان استفاده از آن ندارند. زمانی که صرف تماشای تلویزیون می شود نوجوان را از فعالیت های مهمی چون مطالعه، تکالیف مدرسه، بازی، ورزش، تعاملات خانوادگی و رشد اجتماعی باز می دارد. همچنین نوجوانان می توانند اطلاعاتی را از تلویزیون دریافت کنند که نا مناسب و غیر صحیح است.

مشخصات مقاله
موضوع : تلویزیون
سال انتشار : ۱٣٩٣