نقش قصه‌گویی بر پرورش سبک زندگی ایرانی- اسلامی درکودکان و نوجوانان

دسته : ادبیات
نویسنده : مهین وزیری
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

قصه‌گويي روح شادابي، نشاط و پيشرفت مهارت‌هاي اجتماعي را در مخاطب کودک و نوجوان افزايش مي‌دهد.


محقق اثر مربی مسئول مرکز اندیشه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان تهران است.

شرح مقاله

قصه گويي يكي از عوامل تربيتي وتأثيرگذار برتوانايي و رشداخلاقي، اجتماعي كودكان و نوجوانان است. قصه‌گويي روح شادابي، نشاط و پيشرفت مهارت‌هاي اجتماعي را در مخاطب افزايش مي‌دهد. ازطريق قصه‌هاي مناسب كودك با ارزش‌ها آشنا مي‌شود. پرورش نيز جرياني منظم ومستمر است كه هدف آن كمك به رشد جسماني، شناختي و اجتماعي مخاطب، جهت كسب هنجارهای مورد پذيرش جامعه است. سبك زندگي به علايق، نظرات و رفتارهای افراد اشاره دارد .

مسئله مورد بررسي در اين مقاله اين است كه آيا قصه گويی بر پرورش سبك زندگی ايرانی اسلامی كودكان و نوجوانان، مؤثراست؟

هدف اين مقاله، بررسی نقش قصه گويی در پرورش سبك زندگي ايرانی اسلامي در كودكان ونوجوانان مي‌باشد. دراين رابطه از كتاب‌ها، مجلات، سايت‌هاي اينترنتي و اجراي قصه گويی طي چند جلسه برای اعضا، استفاده نمودم .

نتايج حاصله بيانگر آن است كه چنانچه در محتوای قصه به صفاتی مثل نوع‌دوستي، صداقت، از خودگذشتگی، ايثار و...اشاره شود؛ قصه گويی يكي از مهم‌ترين عوامل ايجاد حس وطن دوستی وآشنايی با سبك زندگی اسلامی خواهد بود. واين بيانگر اين است كه قصه گويی بر تقويت سبك زندگی ايرانی اسلامی، مؤثر بوده وزمينه ای براي ايجاد انس والفت اعضا با فرهنگ وزندگی ايرانی اسلامی خواهد شد. مطالعات انجام شده نشان دادند كه كودكان ونوجوانان با استفاده از قصه گويی، مي‌توانند با شاخص‌های سبك زندگی ايرانی اسلامی،آشنا شده و نكات تربيتی ومثبت نهفته در قصه‌ها را در زندگی خود به كار برند. لذا قصه گويی نقش قابل توجهی در پرورش سبك زندگی ايرانی اسلامی كودكان و نوجوانان دارد .

مشخصات مقاله
موضوع : قصه گویی یکی از عوامل تربیتی وتأثیرگذار برتوانایی و رشداخلاقی، اجتماعی کودکان و نوجوانان است.
سال انتشار : ۱٣٩۶