راهکار‌های تشویق اعضا به حضور در کارگاه داستان‌نویسی

دسته : ادبیات
نویسنده : مهین وزیری
برگزیده : true
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

مرکز فرهنگی هنری اندیشه از مراکزکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان تهران است، با یازده سال سابقه، دارای کارگاه‌های مختلف فرهنگی،ادبی،هنری است.اعضای مرکز در همه ایام سال به‌خوبی از کارگاه‌های فرهنگی هنری استفاده می‌کنند.
طی سال(1394) متوجه شدم که میزان حضور اعضای نوجوان دختردرکارگاه داستان‌نویسی، نسبت به کلاس نقاشی، خوشنویسی و...کمتراست.
اقدام پژوهی زیر تلاشی است برای یافتن پاسخی مناسب که به ارائه راهکار برای این مسئله می پردازد.
این پژوهش را مربي مسئول مركز انديشه استان تهران انجام داده است.

شرح مقاله

هدف این اقدام تشویق اعضای دختر نوجوان (د) به افزایش مشارکت و حضور در کارگاه داستان‌نویسی است.افزایش مهارت نوشتن و تعامل فعالیت‌های فرهنگی و ادبی از اهداف دیگر این اقدام است. که به‌منظور رسیدن به اهداف، ازشیوه‌های نوین، خلاق و دنیای مجازی برای اجرای این کارگاه استفاده‌شده است. با توجه به اینکه افزایش مهارت نوشتن موجب تفکر خلاق در مخاطب خواهد شد، سؤال این است که: ازچه راه‌هایی می‌توانم اعضای نوجوان دختررابه کارگاه داستان‌نویسی، جذب کنم؟

مرکز اندیشه با یازده سال سابقه، دارای کارگاه‌های مختلف فرهنگی،ادبی،هنری است.اعضای مرکز در همه ایام سال به‌خوبی از کارگاه‌های فرهنگی هنری استفاده می‌کنند.طی سال 1394متوجه شدم که میزان حضور اعضای نوجوان دختردرکارگاه داستان‌نویسی، نسبت به کلاس نقاشی، خوشنویسی و...کمتراست.

یک نوبت بودن مرکز، موجب شلوغ بودن فضای سالن شده و اجرای هم‌زمان چند کارگاه معمولاً مشکلاتی را برای اجرای کارگاه‌هابه وجود می‌آورد؛ به‌ویژه کارگاهی مثل داستان‌نویسی که نیاز به آرامش دارد. برای رفع این مشکل راه‌های متعددی را تجربه نمودم که برخی از راه‌ها، مثل تغییر فضای اجرا و زمان اجرای کارگاه، مشکلات دیگری را ایجاد نمود.

مشاهده، نظرسنجی، نرم‌افزارکتابداری واستفاده ازمنابع مكتوب، از روش‌های گردآوری اطلاعات این اقدام است.

متنوع نمودن قالب اجرای تدریس، کافه داستان و استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام از راه‌های مثبت و ثمربخش بود.که در این مسیر مؤثر بوده است.ارتباط وتعامل بیشتر اعضای کارگاه داستان‌نویسی با بخش فرهنگی به‌ویژه نشریه دیواری وکتابسازی، از نتایج مثبت و ثمربخش این اقدام بود که اعضا نیز متوجه پیشرفت خودوکاربرد حضورشان در کلاس داستان‌نویسی شدند.

پس از اجرای این راه‌های نو و خلاق، شوق نوشتن در اعضا تقویت‌شده و مشاهده می‌شودکه داشتن برنامه‌ریزی منظم، خلاق و توجه به نظرات ارزشمند اعضا و والدین موجب بهره بردن شایسته اعضا از کارگاه شد.

پیشنهاد می‌شودکه آموزش ضمن خدمت کلیه مربیان مراکز به‌روز شود تا مربیان با استفاده از شیوه‌های خلاق و مثبت، موجب کاهش نکات منفی و مشکل‌سازکارگاه شوند.

مشخصات مقاله
موضوع : راهکار‌های تشویق نوجوانان به شرکت در کارگاه داستان‌نویسی
سال انتشار : ۱٣٩۴