کودک سالم ،جامعه سالم

نشست کودک سلامتی ایمنی

گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

"کودک سالم ،جامعه سالم " عنوان پنجمین نشست علمی هفته ملی کودک بود که در تاریخ 17/7/96 در سالن کنفرانس شماره 1 مرکز آفرینش های فرهنگی توسط اداره کل آموزش و پژوهش برگزار شد.
این نشست باحضور مربیان و مسئولان مراکز فرهنگی هنری ،کارشناسان و کارشناس مسئولان ومدیر کل آموزش و پژوهش و فعالان فرهنگی برگزار شد. هدف از برگزاری، بزرگداشت هفته ملی کودک وارج نهادن به دوران کودکی ،نیازها و خواسته های کودکان بود.
آقای دکتراسماعیل عالی زاد سخنران این نشست بودندکه به موارد زیر اشاره کردند:
-توضیحاتی در مورد سلامت اجتماعی و ارتباطی کودکان،زیست اجتماعی سالم با دیگران و رشد و کمال اجتماعی و انسانی
-توجه به دو راهبرد در تولید محصولات فرهنگی برای کودکان با توجه به سلامت روانی آنان
-بیان نتایج یک کار تحقیقی بر روی انیمیشن های امریکایی و تاثیر آن بر هویت کودکان

مشخصات مقاله
موضوع : نشست هفته ملی کودک با موضوع کودک سالم ،جامعه سالم