راه‌های ترغیب دختران گروه سنی "ج" برای عضویت مرکز۴ کرج در شش ماهه دوم۱٣٩٢

نویسنده : فریبا فروزانفر مربی امور فرهنگی مجتمع استان البرز ، ناظر طرح: مهری فلاح کارشناس مسئول فرهنگی هنری و ادبی استان البرز
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

چکیده
اقدام‌پژوهي حاضر در سال تحصیلی 1393-1392 در مركز شماره 4 كرج انجام شده است.
مسئله مورد نظر عضو نشدن دختران گروه سنی ج در شش ماهه دوم سال 1392بود و هدف از انجام این تحقیق افزایش عضویت دختران گروه سنی ج و به تبع آن بالا رفتن آمار امانت كتاب و شركت در فعاليت‌هاي ديگر كانون بوده است.
پژوهشگر با استفاده از روش‌های علمی به منظور کسب داده‌های لازم از منابع گوناگون تحقیقاتي و همچنين ارزیابی نتایج نرم‌افزار کتابداری به تحلیل داده‌ها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مسئله و یافتن راه‌حل‌های پیشنهادی پرداخت.
پس از انتخاب راهکارهاي عملی از میان راه‌های پیشنهادی و با مشورت كارشناسان و صاحب‌نظران به اجرای راه‌حل‌های انتخابی اقدام نمود که عبارت بودند از:
1. مراجعه به مدارس و گفتگو با مدیران و معلمین در ارتباط با کانون و فعالیت‌های آن و برقرار کردن تعامل بیشتر با مدارس
2. شرکت در جلسه اولیا و مربیان مدارس و آشنا کردن والدین اعضا با کانون
3. برنامه‌ریزی برای زنگ هنر با استفاده از کاردستی‌های دورریختنی
در پايان، پژوهشگر موفق گردید تا فراوانی عضویت گروه سنی" ج" را از نه نفر در اوایل شش ماهه دوم سال تحصیلی به 64 نفر در طول سال تحصیلی مورد نظر برساند و این نتیجه بدست آمد که تعامل با مدارس و آشنا نمودن مدیران و معلمین با فعاليت‌هاي كانون و در نهایت برنامه‌ريزي برای زنگ هنر با روش‌های خلاق علاوه بر رفع مشکل کم‌رجوعی اعضا در شش ماهه دوم، بر پرورش دقت و خلاقیت دانش‌آموزان نيز مؤثر بوده است.

واژه‌های کلیدی: جذب عضو، گروه سني"ج"، کاردستی

مشخصات مقاله
موضوع : راه‌های ترغیب دختران گروه سنی "ج" برای عضویت مرکز۴ کرج در شش ماهه دوم ۱٣٩٢