چگونه می توانم با استفاده از نمایش عروسکی اعضای نوجوان پسرمجتمع کرج رابه انجام فعالیتهای گروهی ترغیب نمایم؟

نویسنده : مهری فلاح ، کارشناس مسئول فرهنگی هنری و ادبی استان البرز
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

چكيده:
هدف پژوهش حاضر استفاده از نمایش عروسکی به عنوان فعالیتی جذاب ، عضو محور، دارای برنامه ی مدون و فرایندی،در جهت ترغیب اعضا به انجام فعالیت گروهی است.پژوهش حاضر از نوع توصیفی(اقدام پژوهی)با استفاده از ابزار مشاهده،پرسشنامه ی باز، مصاحبه ی عمیق و نرم افزار کتابداری می باشد.جامعه ي آماري 118 نفر، که کلیه ی اعضاي نوجوان پسر مركز مجتمع كرج را تشکیل می داد و به طور میانگین مراجعه ی روزانه ی آن ها 15 نفر بوده است. نمونه ي آماري تعداد 7 نفر از اعضاي پسر مركز مجتمع کرج كه يك گروه نمايش عروسكي را تشكيل دادند، در یک برنامه ی 18تا20 جلسه ایی هر هفته 2 جلسه فعالیت نمایش عروسکی، می باشد.
نتایج این پژوهش نشان داد که نمایش عروسکی در ترغیب اعضای پسر نوجوان مجتمع کرج به انجام فعالیت گروهی و بهبود فعالیت گروهی و پایداری گرو ه تاثیر گذار است.
کلید واژه ها: فعالیت گروهی- نمایش عروسکی- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

شرح مقاله

گزارش

 

چگونه مي توانم با استفاده از نمايش عروسكي اعضاي نوجوان پسرمجتمع كرج رابه انجام فعاليتهاي گروهي ترغيب نمايم؟

مجری طرح:مهري فلاح

کارشناس آموزش و پژوهش و رابط نمايش

فرانك فروزانفر: مربي فرهنگي رابط در مركز

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان البرز

تابستان91

چكيده:

هدف پژوهش حاضر استفاده از نمایش عروسکی به عنوان فعالیتی جذاب ، عضو محور، دارای برنامه ی مدون و فرایندی،در جهت ترغیب اعضا به انجام فعالیت گروهی است.پژوهش حاضر از نوع توصیفی(اقدام پژوهی)با استفاده از ابزار مشاهده،پرسشنامه ی باز، مصاحبه ی عمیق و نرم افزار کتابداری[1] می باشد.جامعه ي آماري 118 نفر، که کلیه ی اعضاي نوجوان پسر مركز مجتمع كرج را تشکیل می داد و به طور میانگین مراجعه ی روزانه ی آن ها 15 نفر بوده است. نمونه ي آماري تعداد  7  نفر از اعضاي پسر مركز مجتمع کرج كه يك گروه نمايش  عروسكي را تشكيل دادند، در  یک برنامه ی 18تا20 جلسه ایی هر هفته 2 جلسه فعالیت نمایش عروسکی، می باشد.

نتایج این پژوهش نشان داد که نمایش عروسکی در ترغیب  اعضای پسر نوجوان  مجتمع کرج به انجام فعالیت گروهی و بهبود فعالیت گروهی و پایداری گرو ه تاثیر گذار است.

کلید واژه ها: فعالیت گروهی- نمایش عروسکی- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

سپاس

سپاس و تشکر از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر بختیاری که  اولین جرقه های کار پژوهش را در کارگاه اقدام پژوهی در ذهنم ایجاد کرد ند و نوشته های سراسر ایرادم را با صعه ی صدر مطالعه می کردند و وقت گرانقدرشان را در اختیارم قرار دادند.

 سپاسگزارم از جناب آقای کاظمی مدیر محترم آموزش و پژوهش  که با برنامه ریزی های  پر بار زمینه ی انجام  فعالیت های پژوهشی را برای اعضا و مربیان فراهم نمودند.

.

فهرست

عنوان......................................................................................................................ا

چکیده.................................................................................................................... 2

سپاس....................................................................................................................3

مقدمه.....................................................................................................................6

بیان مسئله ................................................................................................................7

نیم نگاهی به پیشینه پژوهش............................................................................................11

هدف، سوال، ابزار، جامعه ی آماری...................................................................................12

شواهد1..................................................................................................................13

تجزیه تحلیل شواهد1...................................................................................................14

راهکار ها................................................................................................................16

تجزیه تحلیل راهکار ها.................................................................................................16

شیوهی اجرا............................................................................................................17

شواهد 2.................................................................................................................20

تجزیه تحلیل شواهد2  ..................................................................................................22

اعتباریابی...............................................................................................................24

نتیجه گیری............................................................................................................24

محدودیت ها............................................................................................................25

پیشنهاد ها..............................................................................................................25

منابع.....................................................................................................................26

پیوست ها................................................................................................................27

مولای متقیان علی (ع) اهمیت تربیت درسن نوجوانی را بدین شکل توصیف کرده است :

"  قلب نوجوان مانند یک زمین خالی آماده برای کشت است  "

مقدمه:

فعالیت گروهی و ترغیب بچه ها به انجام آن، که عامل مهمی در جذب  و تثبیت اعضا ی  نوجوان به شمار می رود،یکی ازدغدغه های دست اندرکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد.لذا ترویج و سپس نهادینه کردن آن، در زمينه هاي مختلف به تحقق اهداف تربیتی مد نظركانون کمک خواهد کرد. براي رسيدن به اين منظور بهر ه گيري از فعاليت هاي فرهنگي هنري کانون که مي تواند بستر گسترده ايي را براي رشدبچه ها فراهم آورد، تاثير گذار است.

نمایش عروسکی یکی از این فعالیت ها است که پرداختن به آن نتایج مثمر ثمری رادر این خصوص در پی خواهد داشت بزرگترین حسن فعالیت گروهی این است که به نوجوان و باورهایش احترام گذاشته مي شود بنابراين با توجه به حساسيت و ارزشمند بودن سن نوجواني، اميد است كه  در راه تربيت درست آن ها گام برداريم .

بر همین اساس این اقدام پژوهی به دنبال مطالعه این مسئله است که چگونه می توان با استفاده از نمایش عروسکی اعضای نوجوان پسر مجتمع کرج را به انجام فعالیت گروهی ترغیب نمود؟

بيان مساله و توصيف وضعيت موجود : 

فعاليت گروهي در كودكان و نوجوانان باعث ايجاد تعامل بيشتر در آن ها مي شود و در نتيجه ي اين تعاملات اهداف تربيتي بسياري محقق خواهد گشت. از آن جايي كه بخش كثيري از جمعيت جامعه ي ما را كودكان و نوجوانان تشكيل داده است، تربيت آن ها امري ضروري و نيازمند برنامه ريزي اثر بخش مي باشد لذا مربيان مي بايست تلاش كنند تا روش هاي جذابتري را در جهت ايجاد انگيزه و ترغيب بچه ها به انجام فعاليت هاي گروهي به كار برند.

بر همين اساس مراكز كانون پرورش فكري كود كان و نوجوانان با عنایت به این که رشد فکر و خلاقیت کودکان و نوجوانان از اهداف اصلی و مهم آن قلمداد می شود[2]، زمینه ای فراهم نموده و فعاليت هاي فرهنگي هنري بسياري را به صورت فردي و گروهي انجام مي دهند.

نشريه ديواري[3]، بحث آزاد[4]، بحث كتاب[5]، نمايش عروسكي [6] تحقيق ( پژوهش)[7]، جشن ها و گرد همايي ها، بازي ها، اردو  و... از جمله فعاليت هايي هستند كه در دسته بندي فعاليت هاي گروهي قرار مي گيرند و براي آن ها فرايند تعريف شده است كه طي اين فرايند اهداف تربيتي مشخصي محقق خواهد شد.يكي از اين اهداف تقويت روحيه ي جمعگرايي(كار گروهي) [8]و ترغيب اعضا به انجام فعاليت هاي گروهي است.

بر اساس نظر كارشناسان كانون ،تحقيقات و مطالعات انجام شده  مي توان گفت كه فعاليت هاي گروهي[9] مي تواند عامل مؤثري در جذب و تثبيت و نهايتا تربيت  اعضا  باشد.

بر اساس نظر روانشناسان، نوجوانان در سن نوجواني تمايل زيادي به ابراز وجود دارند و همچنين به لحاظ شخصيتي گرايش خاصي به گروه همسالان نشان مي دهند، لذا به نظر مي رسد انجام فعاليت هاي گروهي بتواند نياز آن ها را برآورده سازد.

اما آن چه مرا بر انجام اين پژوهش ترغيب كرد. مشاهداتي بود كه در مركز داشتم و ملاحظه كردم  بچه ها فعاليت هاي گروهي را به شكل فردي انجام مي دهند! با توجه به اين كه يكي از مهمترين اهداف فعاليت گروهي تقويت روحيه جمعگرايي و ترغيب اعضا به انجام فعاليت گروهي است چرا فعاليت گروهي مي بايست به شكل فردي انجام مي شد؟ و اين نشان از وجود مسئله ايي بود كه مي بايست به آن پرداخته مي شد.

مركز مجتمع كرج يكي از مراكز فعال استان البرز در منطقه ايي مسكوني  و نزديك به مدارس متعددی است. اين منطقه به لحاظ فرهنگي متوسط رو به پايين و از نظر دسترسي به مركز شهر و امكانات رفاهي نيز نسبتا خوب است.  مركز داراي دو سالن كتابخانه به تفكيك كودك و نوجوان، آسمان نما كه از نظرتجهيزات از بهترين رصد خانه هاي كانون محسوب مي شود، كارگاه هاي هنري مختلف ، سايت ، سالن سينما و... مي باشد. تعداد اعضاي مركز تا پايان ارديبهشت 91حدود 895 نفر كودك و نوجوان مي باشد از اين آمار تعداد532 دختر و363 پسر هستند و از بين دختران 158 عضو نوجوان و از بين پسران 118نفر، عضو نوجوان دارند. ميزان مراجعه ي اعضا ي نوجوان پسر به طور ميانگين 15 نفر واعضاي دختر نوجوان 23 نفرگزارش شده است.

مشاهدات نشان داد اعضا ي پسر مركز  فعاليت هاي گروهی از جمله نشريه ديواري را به شكل فردي انجام مي دهند و ساير فعاليت ها همچون نمايش عروسكي اصلا مورد توجه قرار نگرفته است. در جلسات بحث آزاد كه مباحث هدفمند و حول يك محور براي دستيابي به هدفي مشخص(انجام يك پژوهش و..) در چند جلسه برنامه ريزي شده بود، اعضا ثابت نيستند و حضور مستمري ندارند.

 مراجعه به نرم افزار كتابداري و بررسي آمار نيز نشان داد كه فعاليت گروهي رونق چنداني ندارد.

بر اساس مشاهدات مي توان گفت بچه ها به فعاليت گروهي علاقه نشان مي دادند و  براي انجام فعاليت هاي گروهي اقدام به تشكيل گروه مي كردند.  اما نكته اساسي اين بود كه گروه ها پس از مدت كوتاهي انسجام خويش را از دست مي داد و كار به سرانجام نمي رسيد و در برخي از گروه ها كارها توسط يك فرد به نتيجه مي رسيد و من هم                نمي دانستم چرا گروه ها متلاشي مي شد؟ باتوجه به اين كه در سن نوجواني گرايش به گروه همسالان وجود داشت،   نمي دانستم چرا حضور اعضا در كنار هم استمرار نداشت؟

نهايتا براي اين كه بتوانم درباره پرسشي هايي كه مطرح كرده بودم اطلاعات دقيق تري به دست آورم تصميم گرفتم موضوع را با همكاراني كه در اين زمينه صاحبنظر هستند درميان بگذارم.

مصاحبه با مربيان و كارشناسان در اين خصوص ، نیزحاكي از همین مشاهدات  بود و از آن جايي كه ماهيت فعاليت مذكور، گروهي و داراي اهدافي بود كه تحقق آن ها براي نوجوانان ضرورت محسوب مي شد، انجام فعاليت به شكل فردي نتايج لازم را در بر نداشت. مربيان  معتقد بودند  گروه هاي تشكيل شده در اولين جلسات بعد از تشكيل متلاشی می شدند.

به عنوان مثال : در فعاليت نشريه دیواری مشاهده کردم اعضا تشكيل گروه دادند اما گروه به سرعت از بين رفت و كار توسط يك شخص به نتيجه رسید. بنابر اين وقتي فهميدم كه بچه ها در فعاليت نشريه ديواري كه فعاليتي گروهي است نمي توانند در كنار هم بمانند اين سوالات در ذهنم شكل گرفت  آيا مشكل در نوع فعاليت است؟آيا بچه ها باهم دچار اختلاف مي شوند؟ آيا مربي تاثير گذار است؟علت  اين گسستگي چيست؟

اين بود كه دوباره به سراغ اعضا و مربيان رفتم و از آن ها علت از هم گسختگي گروه ها را پرسيدم. مربيان مركز اظهار داشتند به دليل مشغله ي زياد مربي و ازدحام بچه ها مربي فرصت كافي براي حضور مستمر در بين گرو ه ها را نداشت و بچه ها با به وجود آمدن كوچكترين مشكل گروه را ترك مي كردند  و قادر به حل مسائلشان نبودند.

ديگر اين كه آن ها از مهمترين عوامل از بين رفتن گروه ها را،  تشكيل  گروه ها ي كوچكتر در بين گروه  مي دانستند كه باعث مي شد  همه در مقابل هم قرار  بگيرند و از سرگروه تبعيت نكنند همچنين عنوان كردند اين مشكل بين نوجوانان پسر بيشتر مشاهده مي شد.

 مصاحبه با اعضاي مركز نشان از عدم جذابيت در شيوه ي برنامه ها بود. گروهي ديگر از اعضا بيان داشتند برنامه ي مشخصي نداشتيم در واقع در بين كار نمي دانستيم چه بايد بكنيم به عبارتي فرايند  و مراحل كار  به طور واضح برايمان مشخص نبود .گروهي از نوجوانان پسر نيز عنوان كردند كه سر گروه ها را قبول نداشتند و آن ها از عهده ي وظايف خويش بر نمي آمدند.

 بنابراين به نظر مي رسيد علت از هم گسختگي گروه، ريشه در  نوع ، شيوه و جذابيت فعاليت ، حضور مربي به عنوان هدايتگر و برخورد سرگروه ها داشته باشد لذا به دنبال راهي بودم كه بتوانم  اين مسئله را حل كنم.

به عنوان  کارشناس پژوهش و رابط نمايش استان مشاهده كردم در اين مركز هيچگونه فعاليت عروسكي انجام نشده است وقتي علت را بررسي كردم مربيان اظهار داشتند ما تخصص نمايش نداريم و اعضا نيز علي رغم علااقه ي زيادي كه به نمايش داشتند از انجام آن واهمه داشته، فكر مي كردند كاري دشوار است و با توجه به اين كه واحد توليد نمايش استان در حال راه اندازي بود و اولين نمايش  عروسکی استان به روي صحنه رفت اعضا به انجام نمايش عروسکی ترغيب شدند اما چگونگي حفظ گروه، براي رسيدن به مرحله ي اجرا دغدغه ي آن ها بود و مي بايست راهي پيدا مي كردم که اعضا بتوانند ضمن نگهداري گروه به توليد نمايشي عروسکی كه حاصل كار گروهي عضو محور[10]باشد ، برسند.

  بر اساس تعريفي كه كارشناسان كانون از نمايش عروسكي داده اند و آن عبارت است از"نمايش عروسكي فعاليتي است گروهي كه طي آن مربي در نقش با تجربه ترين و آگاه ترين عضو ، با مشاركت اعضا، با استفاده از اشيا، ابزار و مواد به عنوان عروسك بر اساس يك متن نمايش، زمينه هاي لازم را براي انتقال مفاهيم تربيتي آموزشي فراهم سازد"(شيوه نامه نمايش عروسكي 1391)

همچنين كارشناسان كانون معتقدند: امروزه يادگيري مشاركتي در مركز توجه صاحبنظران تعليم و تربيت است اما جلب مشاركت بايد بر اساس قواعد خاصي صورت بگيرد و نمايش عروسكي به عنوان فعاليت گروهي مي تواند آموزش از طريق همياري را تقويت كند. در اين فعاليت گروهي اعضا با بررسي جمعي تصميم مي گيرند، به جاي انتظار تشويق بيروني اعضاي گروه يكديگر را  تشويق مي كنند در اين روش مسئوليت يادگيري بر عهده ي اعضا خواهد بود مربي گروه ، معيار ها را روشن مي كند تا اعضا قادر شوند كيفيت كار خودشان را مورد ارزيابي قرار دهند(شيوه نامه نمايش عروسكي،1391).

با عنايت به مباحث مطرح شده و  اين كه  نمايش عروسكي تا حصول نتيجه حضور مستمر همه ي اعضاي گروه را         مي طلبد و حتي اجراي آن بدون حضور همه ي اعضاي گروه امكان پذير نيست،  بر آن شدم  از جذابيت نمايش عروسكي بهره بگيرم و از آن براي ترغيب اعضاي نوجوان پسر به انجام فعاليت گروهي استفاده نمايم.

بر اين اساس به نظر مي رسد اين فعاليت بتواند در تداوم كار گروه تاثير گذار باشد.

نیم نگاهی به پیشینه پژوهش

در پژوهشی از مریم حاتمی در کلار دشت در خصوص دانش آموزان کلاس با عنوان بهره گیری از فعالیت گروهی  آمده است،یکی از روشهایی که موجب علاقمند کردن دانش آموزان به مطالب درسی می شود ، تشکیل گروههای درسی در کلاس می باشد اگر بتوانیم فعالیتهای گروهی را در زمینه های مختلف نهادینه کنیم منجر به شکوفایی استعداد ها ، فراگیری مهارتها و کم شدن فاصله ی  مفاهیم درسی ودنیای واقعی خواهد شد .

فعالیتهای گروهی دارای فواید بیشماری از جمله پرورش اعتماد به نفس،تقویت روحیه انتقاد پذیری،تقویت قدرت مدیریت و رهبری فراگیرانمی باشد. تنوع مطالب باعث افزایش شور و هیجان دانش آموزان شده نهایتا به افراد فرصت تفکر داده می شود تا خود به حل مسائل بپردازند و آن را به گروه ارئه کنند .

همچنین درروند کارفرد می آموزد که به پیشرفت گروه فکر کند و به جای رقابت به تشریک مساعی بپردازد. تقسیم وظایف در گروهموجبات گسترش دانش و ایجاد خلاقیت و رشد اجتماعی را فراهم می آورد. .

در این مقاله آمده است عواملی نیز وجود دارد که به پایداری گروه کمک می کند در این راستا  ابتدا باید هدف گروه مشخص و معین باشدو نیز هدفی باشد که مورد علاقۀ اعضای گروه باشد دیگر آنکه هر گروهی به یک مسئول نیاز دارد مسئول گروه باید سختکوش تر و مطلع تر از دیگران باشد که بتواند زمینه ای برای همبستگی بیشتر در گروه را بوجود آورد . صبر و انعطاف پذیری نیز یکی از صفات پسندید ی  اعضای گروه می باشد( حاتمی 1389).

نتایج پژوهشی با عنوان تاثير نمايش عروسکي (همراه با نور UV)[11] در کاهش پرخاشگري دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير مقطع ابتدايينشان داد که بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون پرخاشگري کل، پرخاشگري کلامي و غير کلامي به خود، پرخاشگري کلامي و غير کلامي به غير خود گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل تفاوت معناداري وجود دارد (P<0.001).در نتیجه نمايش عروسکي همراه با نور UV ميزان پرخاشگري را در دانش آموزان دختر عقب مانده ذهني آموزش پذير کاهش مي دهد(هاشمي جوزداني و همکاران،1389).

کودکان منشا پيشرفت هاي علمي جامعه در آينده خواهند بود يکي از هدف هاي اصلي کانون پرورش فکری کودکان و کشف و پرورشاستعداد هاي و نهایتا تفکر بچه هاست  اين امر در فضاي نمايش عروسکي محقق مي شود همواره، وقتي از مربيان کانون مي پرسيم کدام يک از شيوه هاي کانون در تربيت کودکان و نوجوانان اثربخش تر است از نمايش عروسکي نام مي برند(چيني فروشان،جشنواره سیزدهم نمایش عروسکی1388).

نمایش عروسکی به باور ما ارجمند است چون می تواند مانند چراغی پیش روی کودکان و نوجوانان نوری از تعلیم و تربیت آیین الهی و وحیانی دین مبین اسلام بر جان، روح و قلب فرزندانمان بتاباند از سویی اگر فضای پاک کتابخانه های کانون را قبله بدانیم بی تردید نمایش عروسکی یکی از ارکان اصلی روی آوردن به سوی این قبله ی بی بدیلفعالیت های کانون است(رضایی، جشنواره چهاردهم نمایش عروسکی، 1390) .

هدف كلي:

ترغيب اعضاي پسر نوجوان مركز مجتمع كرج به انجام فعاليت گروهي با استفاده از نمايش عروسكي.

در حقیقت می توان گفت هدف اصلی این مطالعه شناسايي شيوه هاي مناسب ترغيب اعضاي كانون به  فعاليت گروهي  با استفاده ا زنمایش عروسکی است.

سوال اصلي:

چگونه مي توانم اعضاي نوجوان پسر مجتمع كرج را با استفاده از نمايش عروسكي به انجام فعاليت هاي گروهي ترغيب نمايم؟

سوالات فرعي:

آيا داشتن برنامه ي فرايند محور نمايش عروسكي مي تواند اعضاي نوجوان پسر مجتمع كرج را به انجام فعاليت گروهي ترغيب نمايد؟

چگونه يك برنامه ي فرايند محور نمايش عروسكي مي تواند در ترغيب اعضاي نوجوان پسر مجتمع كرج به انجام فعاليت گروهي تاثير گذار باشد؟

آیا نمایش عروسکی می تواند در بهبود فعالیت گروهی و پایداری گرو ه تاثیر گذار باشد؟

ابزار:

مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه ی باز،نرم افزار كتابداري

جامعه آمارِي:

 جامعه ي آماري کلیه ی اعضاي نوجوان پسر مركز مجتمع كرج  به تعداد118 نفر که به طور میانگین  مراجعه ی روزانه ی آن ها 15 نفر می باشد . نمونه ي آماري تعداد  7   نفر از اعضاي پسر مركز مجتمع كه يك گروه نمايش  عروسكي را تشكيل داده اند.

شواهد 1:

اطلاعات استخراج شده از نرم افزار كتابداري بر اساس جداول ذيل حضور كمرنگ  اعضاي پسر را در فعاليت هاي گروهي نشان داد.

جدول1-1

نتایج حضور اعضا در سه جشنواره ايي كه آثار ارايه شده در آن ماهيت گروهي دارد  در سال 90


جنسيت

نشريه ديواري

پ‍ژوهش

نمايش عروسكي

پسر

0

2 پژوهش تك نفره كه يكي تا پايان ادامه نداد

0


جدول2-1

دفعات حضور اعضا در 5 فعاليت گروهي منتخب اعضا در شش ماه اول سال90


رديف

نام و نام خانوادگي

امانت کتاب

تاريخ عضويت

نمايش عروسكي

پژوهش

نشريه ديواري

بحث آزاد

بحث كتاب

جمع

1

حسين ترابي

45

28/4/89

0

6

3

5

2

10

2

امير علي كاظم ستوده

50

9/5/89

0

6

6

8

3

17

3

توحيد محمدي

57

9/8/89

0

4

3

4

4

11

4

پدرام قورچ بيگي

18

12/5/90

0

1

3

2

1

6

5

محمد حسين راضي پور

54

19/4/89

0

4

4

8

3

15

6

محمد حسين رجبي

47

27/3/89

0

3

-

6

2

7

7

محمد حنان

6

22/4/89

0

-

1

1

-

2

8

سپهر خاكي فيروز

24

12/4/90

0

1

2

1

-

3

9

سجاد لازمي

14

1/6/90

0

1

-

1

1

2

10

ابوالفضل ابوطالبي

8

24/3/89

0

0

-

-

-

-

11

امير هراتي

-

18/4/91

0

-

-

-

-

-

12

عرفان شباني

30

31/3/89

0

-

-

3

1

4

13

امير حسين قورچي بيگي

-

18/4/91

0

-

-

-

-

-

14

محمد رضا بهرامي آذر

-

27/7/90

0

-

-

-

-

-

15

محمد عبادي

69

2/4/90

0

3

-

5

2

7


جمع

396


0

29

21

20

44
مشاهدات انجام شده و مصاحبه با مربیان و اعضا حاکی از فرو پاشی گروه های تشکیل شده در اولین جلسات بعد از تشکیل ، عدم انسجام گرو ه ها و انجام کار های گروهی به صورت فردی بود.

تجزيه تحليل شواهد1:

 بر اساس جدول 1-1، مشاهده شد نتایج فعالیت اعضا در جشنواره ی نشریه دیواری 0 در پ‍ژ‍وهش 1 و در نمايش عروسكي 0 بود  که ميزان قابل توجهی نبود وبسيار ناچيز است!

 برای روشن شدن مطلب می بایست تعداد دفعات حضور اعضا در فعالیت های گروهی را طی شش ماه اول سال که بیشترین میزان حضور اعضا ست، بررسی می کردم برای رسیدن به این مقصود ليستي از فعاليت هاي گروهي را به همه ي 15 عضو حاضر که ميانگين مراجعه روزانه ي اعضاي نوجوان پسر مركز را تشکیل           می دادند و اکثر آن ها اعضای تمدیدی[12] بودند،دادم و خواستم  5 فعاليت مورد علاقه ي شان را  انتخاب كنند.  نمايش عروسكي- پژوهش- نشريه ديواري- بحث كتاب و بحث آزاد نتايج انتخاب اعضا بود سپس با استفاده از نرم افرار كتابداري ميزان دفعات حضور اين اعضا در اين فعاليت ها را در سال 90 بر اساس جدول 2-1 استخراج كردم.

بر اساس جدول مذکور مجموع دفعات حضور اعضا در فعاليت نشريه ديواري 21 دفعه برای2 گروه به ثبت رسيدبدین معنی که به طور میانگین یک گروه3 یا 4دفعه وگروه دیگر فقط 1دفعه در فعالیت نشریه دیواری شرکت کردند که برای انجام کار گروهی رقم نتیجه بخشی نیست همچنین با عنایت به آمار جدول 1-1 که نشان دهنده ی نتایج فعالیت ها  در جشنواره ها بود، نشریه دیواری 0 گزارش شده بود به عبارتی هیچ خروجی نداشت اين امر نشان دهنده ي اين بود كه اعضا، گروه نشريه ديواري تشكيل داده اند امادر اولین جلسات پس از تشکیل گروه از بین رفته بود .اظهارات مربیان نیز تایید ی بر این مسئله بود.

در فعاليت هاي پژ‍وهشي بر اساس جدول2-1 مجموع دفعات حضور 15عضو در شش ماه اول سال90،   29دفعه می باشد در این جدول،آمارحضورامیر علی کاظم ستوده و حسین ترابی در فعالیت پژوهش که به صورت انفرادی کار می کردند  6 دفعه و برای سایر اعضا 1 یا3و بعضا4دفعه ثبت شده بودکه این آمار برای انجام کار پژوهش بسیار اندک می باشد.اطلاعات جدول 1-1 که نتایج فعالیت های گروهی را نشان می داد این امر را به خوبی نمایان می سازد ومی توان گفت در این فعالیت دو نفر به صورت انفرادی کار پژوهش را پیش بردند که فقط يك نفر به اصرار مربي كار را به سر انجام رساند و ديگري كار  را در بين راه رها كردبه طور کلی اعضا در جلسات اول کار پژوهش را رها کردند.

گروه نمايش عروسكي هم كه کلا تشكيل نشده بود.

آمارجدول 2-1 نشان داد حضور اعضا در فعاليت بحث آزاد و بحث كتاب نسبت به ساير فعاليت هاي گروهي نسبتا خوب بود مربيان اذعان داشتند اعضاي مركز علاقمند به اظهار وجود در جمع هستند و تمایل دارند اطلاعاتشان را به يكديگر نشان دهند.به همين دليل از اين فعاليت ها استقبال خوبي داشتند.بر همين اساس    مي بايست برنامه ی مورد نظرم راطوري تنظيم مي كردم كه از اين دو فعاليت(بحث آزاد و بحث كتاب) كه مورد توجه بچه ها  بود بهره مند شوم.

بنابراين به نظر مي رسيد داشتن يك برنامه مدون كه فعاليت هاي آن  مورد علاقه ي اعضا باشد و  روند كار در آن تا حصول نتيجه به وضوح مشخص باشد، همچنين آشنا كردن اعضا با وي‍ژگي هاي يك رهبر يا سرگروه ، بتواند در برطرف كردن مشكل تاثير داشته باشد.

در صورتي كه مربي نيز بتواند برنامه ي كاري خويش را به گونه ايي تنظيم كند كه امكان حضورش در بين اعضا بيشتر شود  احتمال حل شدن مساله دور از دسترس نخواهد بود.

بنابراين دوباره از بچه ها خواستم از سه فعاليت نشريه ديواري  نمايش عروسكي وپژوهش يكي را انتخاب كنند. تعداد 7 نفر نمايش عروسكي  5 نفر نشريه ديواري 2 نفر پژوهش  و بقيه هيچ فعاليتي را انتخاب نكردند هدايت گروه نمايش عروسكي را بر عهده گرفتم و گروه نشريه ديواري و پژوهش را به همكارانم سپردم.

راهكارها:

از مربيان مراكز خواستم تا راهكار هايي را كه به انجام فعاليت گروهي با استفاده از نمايش عروسكي كمك   مي کند، همچنین  شیوه هایی جذاب کردن فعالیت، برنامه ریزی منظم در حضور مربی،سرگروه مورد تائید گروه و... را ارئه دهند.

راهكار هاي ارائه شده به شرح ذيل مي باشد:

به اعضا نمايش های عروسكي یا فیلم های نمایش عروسکی نشان دهیم تا ما حصل يك كار گروهي را ببينند و به انجام كار گروهي ترغيب شوند.

براي اعضا جلسات آشنايي با گروه هاي مختلف نمايش عروسكي ترتيب دهيم تا از نزديك با افرادي كه كار گروهي انجام داده اند آشنا شوند و از تجربيات آن ها استفاده نمايند.

اعضا نمايش هايي ببينند كه پيامش اثرات مثبت كار گروهي باشد.

اعضا يك نشريه ديواري (نشريه ديواري در دسته بندي فعاليت هاي گروهي است) با موضوع تاثيرات كار گروهي با استفاده از نمايش عروسكي درست كنند.

اعضا در يك جلسه بحث آزاد(بحث آزاد در دسته بندي فعاليت هاي گروهي است)به تاثيرات كار گروهي با استفاده از نمايش عروسكي پي ببرند.

اعضا گروه هايي تشكيل دهند و يك نمايش عروسكي را طي يك فرايند آماده كنند.

تحليل را هكار ها و انتخاب راه حل مناسب:

با توجه به راهكار هاي پيشنهادي موارد 1و2و3 فقط تاثيرات يك كار گروهي را نشان مي داد.

درموارد 4 و5 اعضا به انجام يك كار گروهي مي پردازند ولي استفاده ي خاصي از نمايش عروسكي نكرده اند.

در راهكار شماره6تشكيل گروه و آماده سازي يك نمايش عروسكي با استفاده از يك برنامه ي زمانبندي شده    كاربردي تر به نظر مي رسد به عبارتي شايد بتوان به كمك آن ضمن اين كه اعضا تا حصول نتيجه بايد مدتي در كنار هم باشند، احتمال مي رود اهداف اقدام پژوهي مورد نظر  نيز محقق شود.

شيوه ي اجرا

جلسه اول و دوم و سوم

اسامی اعضا : محمد عبادی- امیر علی کاظم ستوده- ابوالفضل ابوطالبی- محمد حسین رجبی- محمد حسین راضی پور. پدرام قورچ بيگي- محمد حنان

 جلسه توجیهی در خصوص شیوه ی کار  در این جلسه همچنین مقرر شد اعضا در پایان هر جلسه صورتجلسه تنظیم کنند.

نمونه ايي از صورتجلسه ي اعضا

متن صورتجلسه بر اساس نوشته ی اعضا:در جلسه دوم گروه نمایش عروسکی کنار هم جمع شدند و سر گروه با انتخاب  اکثریت آراء انتخاب شد پس از آن تصمیم گرفته شد موضوع نمایش توسط اعضا انتخاب شود و چون بین اعضا اتفاق نظر وجود نداشت سر گروه پیشنهاد کرد دو کتاب مرد و نامرد و چرا دریا عصبانی شد توسط اعضا مطالعه شود و انتخاب موضوع به جلسه ی بعد موکول شد.

حاضرین:امیر علی کاظم ستوده- ابو الفضل ابو طالبی-محمد حسین رجبی- محمد حسین راضی پور

غایبین:محمد عبادی-پدرام قورچ بيگي- محمد حنان

از گروه خواستم تا برای خودشان سرگروه انتخاب کنند از آن جا که احساس كردم اعضاي گروه تمایلی به انتخاب سر گروه ندارند، به عبارتي در انتخاب سرگروه به توافق نمي رسند و از مربی می خواستند سرگروه را انتخاب کند،برنامه ی بحث آزاد با موضوع ملاک های یک سرگروه خوب برگزار شد.

در نهايت با توجه به بحث های انجام شده و صحبت های خود اعضا در خصوص ویژگی های یک سرگروه خوب ،      گروه ها توانستند با اکثریت آرا برای گروه خود یک سر گروه تعیین نمایند و امیر علی کاظم ستوده به عنوان سرگروه انتخاب شد.

مواردی که اعضای گروه در جلسه بحث آزاد مذکور به آن رسیدند:

قدرت رهبری کردن داشته باشد.

پشتکار داشته باشد.

به صحبت ها و خواسته های اعضای گروه احترام بگذارد.

بین اعضای گروه تبعیض قائل نشود.

انتقاد پذیر باشد و آرامش خود را حفظ کند.

قدرت تقسیم کار وبرنامه ریزی داشته باشد.

و...

در پایان برای انتخاب موضوع سرگروه دو کتاب به اعضا معرفی کرد.

جلسه چهارم

 موضوع انتخاب و نوشتن متن آغاز شد. سرگروه با كمك بچه ها صحنه به صحنه نمايش را مرور كردند كار نوشتن متن به خوبي پيش مي رفت.

جلسه پنجم

متن نمايش با آخرين ويرايش آماده شد .

جلسه ششم و هفتم

 تصمیم گیری در انتخاب نقش

در جلسه ششم بین آن ها اختلاف پیش آمد اما در جلسه ی هفتم مشکلشان را حل کردند.

جلسه هشتم:

در مورد عروسك ها و مواد لازم براي ساخت آن ها بحث شد.اعضا نظرات مختلفي داشتند(ابر پارچه كاغذو...). در نهايت قرار شد عروسك ها با استفاده از دوريختني ها ساخته شوند يكي از بچه ها پيشنهاد استفاده از بطري هاي دوغ راداد.

 در پايان يكي از بچه ها كه در كاردستي ماهر تر از بقيه بود قبول كرد تا براي جلسه بعد نمو نه ايي از آن را بسازد و به همراه آورد.

جلسه نهم:

 بچه ها  نمونه ي ساخته شده را با مختصر تغييراتي پذيرفتند و همه مشغول ساخت شدند.

جلسه دهم:

تصميم گيري راجع به ساخت دكور

جلسه  يازدهم و دوازدهم و سیزدهم:

ساخت دكور

جلسه چهار دهم و پانزدهم و شانزدهم:

 تمرين

جلسه هفدهم :

اجراي آزمايش

جلسه هجدهم:

 اجرا براي اعضا

شواهد2:

اطلاعات نرم افزار كتابداري بر اساس جداول ذیل

جدول3-1

حضور اعضا در سه جشنواره ايي كه آثار ارايه شده در آن ماهيت گروهي دارد  سال 91


جنسيت

نشريه ديواري

پ‍ژوهش

نمايش عروسكي

پسر

يك گروه سه نفره كه گروه ازبين رفت و كار با يك نفر انجام شد

انفر

يك گروه 7نفره


جدول4-1

دفعات حضور اعضا در 5 فعاليت گروهي در شش ماه اول سال91


رديف

نام و نام خانوادگي

امانت کتاب

تاريخ عضويت

نمايش عروسكي

پژوهش

نشريه ديواري

بحث آزاد

بحث كتاب

جمع


1

حسين ترابي

54

28/4/89

0

6

3

6

7

16


2

امير علي كاظم ستوده

50

9/5/89

8

4

6

5

3

19


3

توحيد محمدي

40

9/8/89

0

3

1

6

4

11


4

پدرام قورچي بيگي

38

12/5/90

8

-

1

2

4

12


5

محمد حسين راضي پور

21

19/4/89

8

1

1

5

5

16


6

محمد حسين رجبي

35

27/3/89

8

2

1

4

5

15


7

محمد حنان

24

22/4/89

8

1

-

4

4

13


8

سپهر خاكي فيروز

32

12/4/90

-

1

1

3

3

7


9

سجاد لازمي

45

1/6/90

-

4

3

5

6

14


10

ابوالفضل ابوطالبي

29

24/3/89

8

1

-

2

4

11


11

امير هراتي

12

18/4/91

-

-

1

1

4

6


12

عرفان شباني

36

31/3/89

-

1

-

2

3

5


13

امير حسين قورچي بيگي

28

18/4/91

-

-

-

2

4

6


14

محمد رضا بهرامي آذر

-

27/7/90

-

-

1

5

4

10


15

محمد عبادي

42

2/4/90

8

-

2

3

3

13


جمع

486

-

56

24

21

63

55بر اساس اطلاعات استخراج شده از نرم افزار کتابداری موجود در جدول 4-1 گروه نشريه ديواري  21 جلسه داشتند که به جز یک نفرهر عضو فقط 1،2 و یا 3 دفعه در فعالیت شرکت کرده اند.

 مجموع دفعات حضور 15 عضو حاضردر فعالیت پژوهش 24 دفعه که نسبت به سال گذشته رشد نزولی داشت . حضور یک عضو در این فعالیت 6 دفعه و بقیه ی اعضا 1،3 و یا 4 دفعه ثبت شده است.

در فعالیت ها بحث آزاد و کتاب رشد صعودی نسبت به سال قبل دیده می شود.

گروه نمایش عروسکی درمجموع 56 جلسه برگزار کردند که هر کدام از اعضا در 8 جلسه شرکت کردند.

مشاهدات نشان داد اعضا ي گروه  نمایش عروسکی همچنان منسجم تا حصول نتيجه به كار خود ادامه می دهند  مصاحبه با اعضا نشان داد آن ها  از روند كارشان رضايت داشته و اين كه هر بار توانسته بودند مسائلشان را خودشان حل كنند احساس خوبي داشتند .

كارشناسان نيز  از روند كار و حضور مستمر  و پر تلاش گروه نمایش  عروسکی در برنامه خبر دادند.

 درحين كار مسائل زيادي نزديك به برهم خوردن گروه نمایش عروسکی بوجود آمد، اما حضور مستمر مربي و اقدامات انجام شده توسط وي و هدايت درست اعضا مانع گسستن گروه شد.

  در راستاي تشكيل گروه و انتخاب سرگروه و در حین كار مسائل بیشماری به شرح ذيل بین اعضا ی گروه نمایش عروسکی به وجود آمد که  بي توجهي به  آن ها باعث از بين رفتن گروه مي شد بر همين اساس و با توجه به هدف اصلي شیوه نامه ی فرایند محور، که نمایش عروسکی وسیله ایی است تربیتی، مورد توجه قرار گرفت .

در ابتداي كار مقرر شد گروه برای خود سرگروه انتخاب کنند از ابتدا همه نام امیر علی را به زبان آوردند من نيز  تمایل داشتم امیر علی سر گروه شود اما این انتخاب را بر عهده ی خود آن ها گذاشتم از  آن ها  خواستم تا دلایل انتخابشان را باز گو کنند و پس از طی مراحلی( جلسات بحث آزاد با موضوع ويژگي هاي يك سرگروه خوب) امیر علی به عنوان سرگروه انتخاب شد.

وقتی نوبت به انتخاب موضوع رسید بچه ها با هم در مورد نمايش فانتزي و رئال به توافق نمی رسیدند و امیر علی هم که احساس کرد اعضای گروهش معنی نمایش های تخیلی را متوجه نمی شوند کتاب های چرا در یا عصبانی شد و  مرد و نامرد را به آن ها معرفی کرد و از آن ها خواست مطالعه کنند که به مقاومت بچه ها و به هم خوردن جلسه انجامید و همه خواستار این بودند که سرگروه باید عوض شود ولی خواسته ی من این بود که باید فکر کنید چطور مشکل را حل کنید چون خواسته ی امیر علی نا به جا نبوده و از امیر علی هم خواستم تا در باره ی حل مساله فکر کند. در جلسات بعدی  بچه ها توانستند این مشکلشان را حل کنند و در اين ارتباط كتاب هاي زيادي را مطالعه و راجع به آن بحث كردند یعنی با دلیل، هم امیر علی را پذیرفتند و هم یاد گرفتند چگونه با هم تعامل داشته باشند .

در جلسه بعدي نيز بين بچه ها بحث پيش آمد و بچه ها داشتند كم كم متفرق مي شدند اين جا بود كه  دوباره بين آن ها حضور پيدا كردم  و متوجه شدم پدرام (يكي از اعضاي گروه)كه يكي دو سال از امير علي(سرگروه) بزرگتر بود سعي در برهم زدن جلسه داشت و بچه ها را تحريك مي كرد كه به مخالفت با سر گروه بپردازند و به اصطلاح در حال تشكيل گروه كوچكي در درون گروه بود امير علي در همين جا جلسه را به پايان رساند .

بعد از جلسه از من خواست تا پدرام را به عنوان سرگروه انتخاب كنم چون احساس مي كرد نمي تواند با او كنا ر بيايد. به او گفتم كه نبايد عقب نشيني كند و به جاي فرار، سعي كند مشكلش را حل كند به او پيشنهاد كردم از پدرام راهنمايي بخواهد و او را در بخش هايي از نمايش مشاركت دهد .

 جلسه بعد را  امير علي اين طور شروع كرد كه من به نقش ها فكر كردم و بر اساس شخصيت هر كس يك نقش براي او درنظر گرفتم شما هم نظر بدهيد. سپس يكي يكي نقش هاي مشخص شده را اعلام كرد همه راضي بودند جز           محمد حسين  كه  مي گفت نقش من كم است و مي خواست جلسه را به هم بزند امير علي گفت مي تواني براي خودت دو نقش انتخاب كني چون اين امكان وجود دارد ولي او قبول نكرد .

پدرام پيشنهاد داد بهتر است همه به نقش ها فكر كنند و جلسه بعد نقش هاي پيشنهادي خويش را با ذكر دليل بياورند همه از اين پيشنهاد استقبال كردند من نيز از اين كه پدرام دست از آزار و اذيت برداشت و يكي از اعضاي فعال گروه شده بود خوشحال بودم بنابراين بچه ها در اين جلسه هم، توانستند بر مشكلي ديگر فائق آيند و گروه خود را حفظ كنند.

 تجزيه تحليل شواهد2:

اطلاعات آماري استخراج شده از نرم افزار كتابداري بر اساس جدول3-1 در سال 91که نتایج فعالیت ها را مشخص     می کرد نشان داد در فعاليت نشريه ديواري كه سال قبل هيچ گروهي تشكيل نشده بود، يك گروه  3 نفره، تشکیل و کار با یک نفر به نتیجه رسید  فعاليت هاي پژ‍وهشي همانند سال گذشته فقط يك اثر از يك نفر به سر انجام رسيددر فعاليت نمايش عروسكي ، يك گروه 7 نفره تشكيل شدکه همچنان منسجم به کار ادامه می دهند..

مجموع دفعات حضور 16 عضو كه روزانه مراجعه ي مستمري را داشتند در سال 91 بر اساس جدول 4-1 در فعاليت نشريه ديواري همانند سال گذشته 21 دفعه بود که هر عضو در یک یا دو جلسه شرکت کرده است فقط امیرعلی کاظم ستوده 6 دفعه به کار ادامه داد که براساس جدول3-1 و اظهارات مربیان توانست نشریه ی اعضای گروهش را به صورت فردی به اتمام برساند.

 آمار مجموع دفعات حضور اعضا در فعاليت پژوهش 29دفعه ثبت شده که هرعضو در یک، دو و یا سه جلسه شرکت کرده است حسین ترابی  با 6 دفعه حضور،کار را به صورت نیمه  رها کرد و امیرعلی کاظم ستوده با 4 دفعه حضور به صورت انفرادی  و تلاش مضاعف با همراهی مربی کار را به نتیجه رساند.

فعاليت نمايش عروسكي 56 جلسه بود که هر عضو در 8 جلسه شرکت کرده  و رشد خوبي بود.

 اين ارقام نشان داد گروه نمايش عروسكي كه برنامه ايي با رويكردي متفاوت و بر اساس فعاليت هاي مورد علاقه ي   بچه ها داشت  در مقایسه با گروه هاي نشريه ديواري و پژوهش كه برنامه ي روتين سال گذشته را داشتند پايدارتر بود.

با توجه به اين كه  همه ی اعضا ی مورد نظر به شركت در فعاليت هاي بحث آزاد و بحث كتاب علاقمندبودند و آمار جدول 2-1و 4-1 نیز نشانگر حضور فعال آنان بود وبه این دلیل که ماهيت برنامه ي گروه نمایش عروسکی، ايجاب    مي كرد كه جلسات متعدد بحث آزاد و همچنين بحث كتاب  هدفمند در ارتباط با كارشان داشته باشند، اين امر در  برنامه ريزي آن ها لحاظ شد.

 جلسات بحث آزاد و بحث كتاب بر اساس جدول 4-1 در شش ماه اول91،63 جلسه بحث آزاد و55 جلسه بحث كتاب بودكه از اين بين تعداد24   جلسه بحث آزاد و28جلسه بحث كتاب مربوط به اعضاي گروه نمايش و اختصاصا مربوط به نمايش بود اين در مقايسه با سال قبل كه بچه ها حتي جرات نزديك شدن به فعاليت نمايش عروسكي را نداشتند و انجام آن  براي آن ها يك امر دست نيافتني تلقي شده بود رشد خوبي بود.  این در حالي  بودكه  مجموع جلسات اين اعضا در سال گذشته 30 جلسه بحث آزاد و 11جلسه بحث كتاب بودکه حتي يك جلسه ي آن به نمايش عروسكي مربوط          نمي شدضمن اين كه در بحث ها هدفمند  و بر اساس نياز شد.


امانت کتاب 16 عضو در شش ماه اول 90

امانت کتاب 16 عضو در شش ماه اول 91

امانت کتاب گروه نمایش عروسکی در شش ماه اول 90

امانت کتاب گروه نمایش عروسکی در شش ماه اول 91

میزان رشد امانت کتاب گروه نمایش عروسکی در سال 91 نسبت به سال 90

396

486

172

239

67


جدول5-1

با توجه به آمار امانت  کتاب موجود درجدول5-1 که از جداول2-1 و 4-1استخراج شده است می توان گفت:آمار نشان داد از مجموع486 کتاب امانتی در شش ماه اول سال91 تعداد 239 کتاب مربوط به 7 نفر گروه نمایش عروسکی بوددر شش ماه اول سال90از مجموع396کتاب امانتی 16 عضومورد نظر تعداد172 کتاب مربوط به اعضای گروه نمایش بوده است در نتیجه اعضای گروه نمایش نسبت به سال گذشتهتعداد67 جلد کتاب رشدداشتنداعضا برای این که آمادگی بیشتری در ارتباط با مباحث جلسات مذکور داشته باشند، نیاز  بیشتری به مطالعه احساس کردند و آمار امانت کتابشان رشد کرد همچنین این اعضا سعی داشتند حوزه ی مطالعاتی شان را محدودتر کنند و بیشتر به مطالعه کتب مرتبط با نمایش پرداختنددر نتیجه این برنامه در میزان و کیفیت مطالعه ی اعضا نیز تاثیر گذار بود.

با توجه به مشاهداتي كه در حين كار در خصوص مسائلی که برای اعضا بوجود آمده بود و در شواهد 1 نيز اشاره شد حضور  مستمر مربي در كنار اعضا  و هدايت آن ها منجر شد تا گرو ه ضمن حل مشکلات و مسائل انسجامشان را حفظ كند .به طور کلی این اطلاعات حاکی از عدم تشکیل گرو ه های پژوهشی، از هم گیسختگی گروه های نشریه دیواری و انسجام و پایداری گروه نمایش عروسکی می باشد.

اعتبار يابي:

در مراحل انجام كار و  مشورت با گروه اعتبار ياب،مواردی از قرار ذیل متذکر شدند که به اصلاح آن پرداخته شد:

بیان مسئله شفاف تر ارائه شود.

در مقدمه از مطالب اضافه اجتناب شود.

شواهد 1 و 2 مستند تر ارائه شود.

باتوجه به زمان صرف شده در اين پژوهش، روش به كار گرفته شده براي ترغیب اعضا به انجام فعالیت گروهی، رعايت مسير صحيح تحقيق و همچنين تحليل هاي دقيق آماري و نتايجي كه به دست آمده قابل توجه است . در صورت فراهم شدن امكان گسترش اين پژوهش در ساير مراكز استان و حتي در سطح مراكز كشور و بحث هاي كارشناسي گسترده تر مطمئنا نتايج قابل تامل بسياري به دست خواهد آمد.

نتيجه گيري:

ازمهمترین اهداف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این است که بستری را فراهم آورد که در رشد فکر و خلاقیت بچه ها تاثیر گذار باشد و انسان هایی متعالی تربیت کند تا آرام دل و صاحب اندیشه باشند و بتوانند با تصمیمات صحیح بر مشکلات فائق آیند بر همین اساس برای تحقق این اهداف یک سری فعالیت های فرهنگی هنری فردی و گروهی ر ا واسطه ی تربیتی قرار داده است و بر فعالیت های گروهی به دلیل  نتایج موثری که در تعاملات آن وجود دارد تاکید بسیاری دارد.

نمایش عروسکی یکی از فعالیت های گروهی است که واسطه ایی بسیار جذاب است نتایج این تحقیق نشان داد فعالیت مذکور به دلیل جاذبه ایی که دارد و به دلیل  این که تا حصول نتیجه حضور همه ی اعضا را می طلبد یک فعالیت فرایند محور گروهی محسوب شده است همچنین با توجه به عضو محور بودن فرایند که در برنامه ریزی لحاظ شده بود اهداف تربیتی  مورد نظر محقق گشته و حضور و هدایت صحیح مربی در مراحل کار به تداوم ،پایداری و انسجام گروه کمک موثری نمود.

با توجه به موارد ذكر شده در این اقدام پژوهی،  تشکیل گروه نمایش عروسکی به عنوان یک فعالیت جذاب با برنامه ایی مشخص بر اساس نیاز سنجی و شناخت علایق اعضا  و حضور مربی هدایتگر، توانست باعث ترغیب اعضای پسر نوجوان مجتمع کرج به انجام  فعالیت گروهی شود. بدین ترتیب در جریان کار نمایش  عروسکی اهداف تربیتی بسیاری نیز که رسیدن به آن از جمله اهداف کانون پرورش فکر ی کود کان و نوجوانان  است به شرح ذیل  محقق شد.

پرورش اعتماد به نفس،تقویت روحیه انتقاد پذیری،تقویت قدرت مدیریت و رهبری. تنوع کار باعث افزایش شور و هیجان در اعضای گروه شد نهایتا آن ها به ویژه سرگروه فرصت بیشتری جهت برای  حل مسائل می یافت. همچنین درروند کار نمایش همه به پیشرفت گروه فکر می کردند و به جای رقابت با ایجاد همدلی گروه را به سمت تحقق اهداف پیش می بردند و موفقیت همه ی اعضا برای آن ها اصل بود. تقسیم وظایف در گروهموجبات گسترش دانش و ایجاد خلاقیت و رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری را فراهم کرد. و از آنجایی که اعضا هدفی  مشخص و معین داشتند که مورد علاقه ی اعضای گروه بود وگروه نیز مسئولی سختکوش  و مطلع تر از دیگران داشت که زمینه های همبستگی بیشتر در گروه را بوجود می آورد، گروه توانست پایداری اش را حفظ کند . صبر و انعطاف پذیری نیز یکی از صفات پسندیده ی اعضای گروه بود.

محدوديت ها:

همانطور که می دانیم انجام هر پژوهش با محدودیت هایی روبه رو ست بر همین اساس پژوهش حاضر هم با این محدودیت که مشغله ی بیش از حد مربیان باعث شد جلسات اعضا فقط 2 روز در هفته انجام شود و امکان تشکیل بیشتر جلسات نبود و همچنین مربی نتوانست گروه های بیشتری را تحت نظر بگیرد مواجه بود.

پيشنهاد ها:

فرایند سایر فعالیت ها نیز مورد توجه قرار گیرند.

در صورتی که گرو ه های متعددی نمایش عروسکی را به شکل برنامه ی فرایندی عضو محور انجام دهند پیشنهاد می شود گرو ه ها با هدف تبادل تجربه به شکل غیر رقابتی به اجرای نمایش ها بپردازند.

مقایسه فعالیت فردی با فعالیت گروهی

منابع:

رضوي،عبدالحميد(1388).گزارش هاي برتر اقدام پژوهي معلمان.تهران، انتشارات پ‍ژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،چاپ اول.

قاسمي پويا،اقبال(1388)راهنماي عملي پژوهش در عمل.تهران. ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،چاپ هفتم

 ويسي نژاد، سيما(1388). اقدام پژوهي معلمان.تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.چاپ اول

بختياري، ابوالفضل وايراني،يوسف (1389).روش تحقيق عملي.تهران:لوح زرين.چاپ چهارم

دبیر خانه شورایتحقیقات آموزش و پرورش.(1388).معلم پژوهنده.قم،انتشارات سلسله،چاپ اول.

شبکه جهانی اینترنت

پاتریک جی. ام. کاتسو، مترجم : محمد رضا شادرو(1385)اقدام پژوهی. تهران:انتشارات آگاه،چاپ اول.

محمد رضا آهنچیان و همکاران(1383)اقدام پژوهی راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس.تهران:انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت،چاپ اول.

یوسف نجفی و همکاران(1383).معلم و اقدام پژوهی.تبریز:پژوهشکده کاربردی تعلیم و تربیت،چاپ اول.

معاونت پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش(1391).پژوهش در مدرسه.تهران: انتشارات راشا، چاپ اول.

شیوه نامه ی نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان سال 1390

اساسنامه ی کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان

http://www.edukelar.blogfa.com/post-12.aspx

http://www.sid.ir

http://rehabilitationj.uswr.ac.ir

http://www.rie.ir

پيوست ها

پرسش های مربوط به  اعضاء:

آيا تا كنون عضو گروهي بوده ايد؟

از فعاليت هاي گروهي زير پنج تا رابدلخواه  انتخاب كنيد؟ بحث آزاد- نمايش عروسكي- بحث كتاب-گرد همایی- تحقيق و پژوهش- نشريه نگاري- نمایش خلاق

از فعاليت هاي گروهي زير سه تا را بدلخواه انتخاب كنيد؟تحقيق و پژوهش- نشريه نگاري- بحث آزاد- نمايش عروسكي- بحث كتاب

در گروه به  چه مشكلاتی برخورده ايد؟

آيا گروه شما انسجام كافي را داشت؟

آيا فعاليت هاي گروه شما به نتيجه مي رسيددر صورت منفي بودن دلايل را ذكر كنيد؟

پرسش های مربوط به مربیان و كارشناسان:

آيا نوجوانان مركز به فعاليت هاي گروهي علاقمندند؟

آيا نوجوانان مركز اقدام به تشكيل گروه مي كنند؟

در صورت مثبت بودن پاسخ بالا آيا گروه ها از انسجام كافي برخوردارند؟

در صورت منفي بودن پاسخ بالا چرا گروه ها انسجام خويش را از دست مي دهند؟

به نظر شما نوجوانان مركز كدام فعاليت گروهي را بيشتر مي پسندند؟[1]-  نرم افرار کتابداری: نوعی نرم افزار کامپیوتری است که در کانون پرورش فکری جهت عضویت اعضا، ثبت فعالیت ها ، مشارکت اعضا در فعالیت ها و کتب اعم از موجودی امانتی و.. استفاده می شود.

 


 

 

[2]- اساسنامه ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک شرکت دولتی و دارای اساس نامه ی مصوب هیات مدیره می باشد که در آن اهداف سازمان تعیین شده است).

 


 

 

[3]-فعاليتي است گروهي كه مجموعه اي از مطالب، تصاوير و طرح ها را كه به شكل منظم و زيبايي در يك صفحه مقواي بزرگ تنظيم و آرايش شده و آن  را براي مطالعه علاقمندان در جايي از مركز نصب مي نمايد. 

  


 

 

[4]- فعاليتي است گروهي كه درآن اعضا با هدايت مربي ، به منظور آشنايي با شيوه صحيح بحث، به گفتگوي آزاد و محترمانه پيرامون موضوع مورد نظر مي پردازند.

  


 

 

[5]- فعاليتي است گروهي كه در آن مربي با مشاركت اعضا محتواي كتاب خاصي را با دقت و تعمق بيشتري مورد بررسي و تبادل نظر قرارمي دهد.

 


 

6- فعاليتي گروهي است كه طي آن مربي با مشاركت اعضاء و با استفاده از عروسك و ابزار مناسب و بر اساس يك متن نمايشي مشخص زمينههاي مساعدي را براي انتقال مفاهيم فرهنگي و تربيتي و بروز خلاقيت اعضافراهم مي سازد

 

 

[7]- پژوهش گروهی عبارت است از: فعالیتهای دسته جمعی فراگیران در قالب گروههای کوچک که به منظور انجام دادن یک فعالیت پژوهش سازماندهی می شود.

 


 

 

[8]-team working

 


 

 

[9]-فعالیت گروهی از افراد با مهارت­های مکمل که نسبت به اهداف مشترک متعهد می­شوند و متقابلاً خودشان را برای موفقیت گروه مسئول می­دانند.

 


 

 

[10]- فعاليت هايي است كه مربي در آن نقش ناظر و هدايت كننده را داشته و لزوما"در اجراي فعاليت ها از ابتدا تا انتها به حضور مربي وابسته نمي باشد.

  


 

 

[11]- نوعی از نور ماورای بنفش که در برخی از نمایش ها استفاده می شود و قادر است مجموعه ی رنگ های فسفری را نشان دهد.

 


 

 

[12]- عضو تمدیدی عضوی است که بیش از یکسال عضو کتابخانه باشد.

 


 


 

مشخصات مقاله
موضوع : چگونه می توانم با استفاده از نمایش عروسکی اعضای نوجوان پسرمجتمع کرج رابه انجام فعالیتهای گروهی ترغیب نمایم؟