چگونه از ضمیر خودآگاه استفاده کنیم تا در خود تغییراتی ایجاد نماییم؟

گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

اگر از مردم بپرسید که ضمیر خودآگاه چه کاری انجام می دهد، پاسخ های متفاوتی دریافت خواهید کرد. برخی تفاوت آن را با سایر ضمایر (نیمه آگاه و ناخودآگاه) در میزان هشیاری و آگاهی آن بیان خواهند نمود. اما اگر ما بگوییم ضمیر نیمه آگاه، هشیار نیست، به طور واضحی این بیان اشتباه است.

شرح مقاله

پاسخ دیگری که مردم در این خصوص مطرح می کنند این است ذهن آگاه شما محلی جهت تفکر و استدلالهای منطقی است. این پاسخ تفاوت زیادی مابین ضمیر خوداگاه و سایر ضمایر شما قائل نمی شود. ضمیر ناخودآگاه شما انباره ای از احساسات، رفتارها و خاطرات شما است که بسیاری از افکار و برخوردهای شما از این بخش متاثر می شود.

برای مثال زمانی که شما کودک خردسالی بودید و ضمیر خودآگاه شما جهت آزمایش، بررسی و ایجاد نتیجه از محیط اطراف خود توسعه نیافته بود، تمامی تجربیات توسط ضمیر نیمه آگاه و ضمیر ناخوداگاه کسب و نتیجه لازم در زمان مناسب از آن استدلال می شد. اینکه نوازش مادر احساس امنیت ایجاد می نماید، گریه شما سبب جلب توجه دیگران می شود، شیشه شیر منبع غذایی شما است، با استفاده از دو ضمیر نیمه اگاه و ناخودآگاه نتیجه گیری می شود. در این مرحله ضمیر خودآگاه فعالیت نکرده و در پس زمینه قرار گرفته و دو ضمیر نیمه آگاه و ناخودآگاه هستند که با کار سخت و فراوان الگوهای ذهنی کودک را جهت تولید نتایج آتی، ایجاد می کنند.


جهت مطالعه کامل مقاله می توانید مقاله را با استفاده از لینک دریافت مقاله دانلود کنید

مشخصات مقاله
موضوع : درباره ی چگونه تغییر دادن خود و علم بیشتر به ضمیر خودآگاه
سال انتشار : ۱٣٩۵