واکاوی مسائل پژوهشی نوجوانان مراکز فرهنگی هنری کانون

واکاوی مسائل پژوهشی

دسته : ادبیات
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

نشست مورخه 22/09/95،با عنوان "واکاوی مسائل پژوهشی نوجوانان مرکز فرهنگی هنری کانون " در سالن کنفرانس برگزار شد.
این نشت باحضور 20عضو پژوهشگر نوجوان،10مربی و مربی مسئول مراکز فرهنگی هنری ،30کارشناس و کارشناس مسئول ومعاون اداره کل آموزش و پژوهش برگزار شد ، هدف از برگزاری نشت ارتقاءدانش نظری شر کت کنندگان بود.
سخنرانان در این نشست آقایان دکترجاوید سرایی و حمید نوایی لواسانی به موارد زیر اشاره کردند:
چند نکته در پژوهش مهم است:اول اینکه سیستمی نگاه کنیم ورویکرد سیستمی به جهان داشته باشیم.زیرایک پژوهشگر باید تفکر سیستمی داشته باشد.کل نگر باشد و درگیر جزئیات نشود.دوم اینکه پژوهش بدون تفکر خلاق امکان پذیر نیست.تفکر خلاق یعنی سنت شکن باشیم،این تفکراست که منجر به نوآوری و نشان دادن راه جدید می شود تا بتوانیم مشکل خود را حل کنیم.

مشخصات مقاله
موضوع : واکاوی مسائل پژوهشی نوجوانان مرکز فرهنگی هنری کانون