تاثیر شعر خوانی بر رشد خلاقیت ادبی اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان یزد در سال ٩٣

نویسنده : نغمه شکرانه

موضوع پژوهش ، تاثیر شعرخوانی بر رشد خلاقیت ادبی اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان یزد در سال 93 می باشد.
هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان تاثیر گذاری فعالیت شعرخوانی بر رشد خلاقیتهای ادبی اعضای کانون ، قبل از حضور در این فعالیت و مقایسه آثار ادبی آنها از ابتدای تا انتهای دوره آموزشی توسط مربیان کانون می باشد و این فرضیه....

شرح مقاله

maghale-shokaraneh.pdf

مشخصات مقاله
موضوع : تاثیر شعر خوانی بر رشد خلاقیت ادبی اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان یزد در سال ٩٣