خرمهره

دسته : هنر
نویسنده : مصطفی خالصی
برگزیده : true

درحدود 6 هزار سال پیش در عصر فلز یک انسان باهوش به فکر ذوب کردن مس افتاد.او با استفاده از سنگ چخماق که در کف رودخانه ها وجود داشت و گیاهی به نام اِشنون،کوره را روشن کرد. پس از خاموش کردن کوره به اتفاق عجیبی پی برد. همه¬ی سنگ های چخماق داخل کوره به رنگ آبی زيبايي درآمده بود. از آن زمان سنگ هایی شبیه خرمهره و لعاب اختراع شد.

مشخصات مقاله
موضوع : خرمهره
سال انتشار : ۱٣٩۵